AUDITIONTRÄNING

Förbered dig inför sökningar

Du som söker vidare till musikhögskolor, deltar i extra gemensamma lektioner och får soloinstuderingar. Du spelar eller sjunger igenom din sökningsrepertoar och får individuell auditioncoaching.

Efter två år på Klassiska musiklinjen har Emma fortsatt sina studier och studerar för närvarande på Mälardalens högskola, kammarmusikprogrammet. 

Nästa: Linjens lärare