DISTANSKURSER

Språk för sångare, operakurser mm

För dig som inte vill gå en heltidsutbildning erbjuder vi kortare kurser, en del på distans.

I våra uppskattade operakurser gör vi nedslag i aktuella föreställningar, analyserar, lyssnar och diskuterar. I kurserna ingår ett eller två gemensamma operabesök.

I augusti kan du fördjupa dig i kursen Musikteori och skapande. Nya kurser tillkommer också efter hand.

Lyrisk diktion för sångare

Sångare som vill bygga upp omfattande sångrepertoar behöver behärska uttalet i minst fyra språk. På klassiska musiklinjen har du möjlighet att delta i unika språkkurser på distans och få individuell språkcoaching efter avslutad kurs.

Vår medarbetare, pianisten och röstcoachen Jaroslaw Kaliski har skapat två omfattande kurser som riktar sig till sångstudenter såväl som till professionella sångare. Kurserna är öppna för alla. Du behöver inte studera på musiklinjen för att kunna delta.

Kurserna ger dig både nödvändiga kunskaper i och bättre förståelse för fransk respektive italiensk lyrisk diktion. Vare sig du redan arbetar med en språkcoach eller ej får du fördjupad möjlighet att uttrycka dig i sången och musiken.

Nästa: Studiernas innehåll