KAMMARMUSIK

Att musicera tillsammans

Utveckla din musikaliska medvetenhet och gestaltning, samspel och förmågan att lyssna såväl som att ta egna initiativ.

Du utforskar och fördjupar dina uttrycksmedel – musikaliska, känslomässiga, fysiska och rumsliga – för att med ett konstnärligt perspektiv ge förutsättningar för kommunikation och beröring i samspel med en publik.

Repertoaren varierar från tidig musik till nyskriven. Du arbetar i olika instrumentbesättningar, ibland även med sång, utifrån din egen utvecklingsnivå. Det ges stor möjlighet till egna förslag och önskemål. Arbetet redovisas i konserter eller interna uppspel.

Flera av förra årets studenter har gått vidare i sina musikstudier! De studerar nu på tex masterprogrammet i Köpenhamns musikkonservatorium, kandidatprogrammet och lärarprogrammet på KMH samt musikhögskolan i Glasgow.

Nästa: Vokalensemble och sånginstudering