MUSIKTEORI

Teori, Gehör och Musikhistoria

I teori och gehörsundervisningen ingår du i en mindre grupp och arbetar utifrån din egen kunskapsnivå, alltifrån nybörjare till avancerad. Du får en förståelse för musikens uppbyggnad och kan tillämpa dina kunskaper på ditt eget musicerande. Du fördjupar dig i komposition och arrangering under våra intensivveckor. Kurserna ger en god förberedelse till vidare studier och antagningsprov.

I Musikhistoria väcker vi tankar kring ditt musicerande i det historiska perspektivet. Här ingår fyra fördjupande delkurser, där vi också gör utblickar mot andra kulturområden som bildkonst, scenkonst och litteratur. 

På sommaren kan du söka till vår uppskattade kurs Musikteori och skapande.

Nästa: Auditionträning