SCENISKT ARBETE

Upp på golvet

Väck din fantasi och upptäck nya uttryck. Vi improviserar och analyserar. Koncentration, andning och kroppsspråk är viktiga verktyg för såväl scenframställning som det konsertanta framträdandet.

I det sceniska arbetet ingår olika delmoment. Scenträning för sångare och instrumentalister, monologarbete, recitativprojekt och ett större operaprojekt. Vi arbetar ofta i mindre grupper och det ges generöst med tid.

Under våren arbetar sångarna med ett produktionsinriktat operaprojekt i olika repertoargrupper.

Här fördjupar vi oss i ett musikdramatiskt material, musikalisk och scenisk gestaltning, samspel med andra sångare, pianist och regissör. Ibland deltar även några instrumentalister i projektet.

Arbetet blir en föreställning vid vårens avslutningskonserter.

Nästa: Musiklinjens konserter