Hoppa till innehåll

Musikteori

Teori, Gehör och Musikhistoria

I teori och gehörsundervisningen ingår du i en mindre grupp och arbetar utifrån din egen kunskapsnivå, alltifrån nybörjare till avancerad. Du får en förståelse för musikens uppbyggnad och kan tillämpa dina kunskaper på ditt eget musicerande. Du fördjupar dig i komposition och arrangering under våra intensivveckor. Kurserna ger en god förberedelse till vidare studier och antagningsprov.

I Musik och Kulturhistoria väcker vi tankar kring ditt musicerande i det historiska
perspektivet. Här ingår flera delkurser, där vi också gör nedslag i kulturområden som
bildkonst, scenkonst och litteratur. Kurserna erbjuder fördjupning även för dig med
längre studiebakgrund.


1 APRIL – SISTA ANSÖKNINGSDAG TILL HELTIDSUTBILDNINGEN

Bli en av oss!